Thiết Kế Thi Công (NXB Đại Học Quốc Gia) - Nhiều Tác Giả, 268 Trang

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, May 14, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thiết Kế Thi Công
  NXB Đại Học Quốc Gia
  Nhiều Tác Giả
  268 Trang
  CHƯƠNG 1 : THI CÔNG ĐẤT
  Bài toăn 1 - Thiết kế thi công đào rãnh đưòng ống
  2 - Chọn phương án thi công đào đất hố móng
  3 - So sánh các phương án đào đất
  4 - Chọn máy đào đất gầu dây
  5 - Tính tường cừ gỗ chống vách dất hô' đào
  6 - Tính số xe tải phục vụ một máy đào (xúc) đất
  7 - Dự tính giá thành làm đường tạm thời phục vụ thi công
  8 - Chọn đâm chầy để đầm gia cố nên đất
  9 - Chọn đàm lăn để lèn chặt dất đắp
  10 - Tính lượng nước ngầm thấm vào hố móng
  11- Hạ mực nước ngầm băng ống kim lọc hay giếng lọc
  12 - Chọn búa rung đế hạ cọc và cừ
  13 - Tính độ chối đóng cọc
  14 - Đào đất bằng nổ mìn
  15. Tính hệ khung chống vách đất
  16. Xác định các thông số cho tường cừ
  17. Tính tường cữ ngàm trong đất nên
  CHƯƠNG 2 : THI CÔNG BÊTÔNG
  Bài toán 1 - Tính năng suất máy trộn bêtông
  2 - Chọn máy trộn bêtông và tính lượng vật liệu tiêu thụ
  3 - Chọn phương tiện cơ giới thi công đổ bêtông
  4 - Phân khối đổ bêtông cống lấy nước
  5 - Phân khối đổ bêtông sân tiêu hăng công trình thủy lợi
  6 - Tính số lượng máy thăng tải phục vụ đổ bêtông
  7- Thiết kế tó chức đúc bêtông khung nhà nhiêu tầng theo phương pháp dây chuyền
  8 - Thiết kế ván khuôn nằm
  9 - Thiết kế ván khuôn đứng
  CHƯƠNG 3 : THI CÔNG LẮP ghép
  Bài toán 1 ' Chọn dây cáp
  2 - Tính đòn treo
  3 - Chọn cần trục lắp ghép
  4 - Tổ chức lắp ghép nhà công nghiệp một tầng
  5 - Chọn phương án lắp ghép nhà công nghiệp một tầng
  6 - TỔ chức lắp ghép nhà công nghiệp nhiêu tầng
  CHƯƠNG 4 : HIỆU QUẢ KINH TE
  Bài toán 1. Chọn máy đào đất gàu đơn
  2. Chọn phương án thi công hô' móng
  3. Chọn dàn dáo hoàn thiện
  4. Chọn cần trục lắp ghép nhà ỏ
  5. Chọn cần trục lắp ghép nhà công nghiệp
  6. Kết hợp giải pháp cấu tạo và giải pháp thi công
  CHƯƠNG 5 ĐIỆN, NƯỚC, MẶT BẰNG, TIẾN ĐỘ THI CÔNG
  Bài toán 1 - Thiết kế mạng đường ống cấp nước thi công.
  2 Thiết kế mạng điện thi công
  3- Lập mặt bằng thi công
  4- Lập tiến độ thi công theo SĐM
  CHƯƠNG 6 : MỘT MẪU ĐỒ ÁN THIỂT KẾ T ổ CHỨC THI CÔNG
  PHỤ LỤC:
  Phụ lục 1 - Các số liệu để tính các chi phí trong thi công cơ giới
  Phụ lục 2 - Năng suất trung bình của các máy thi công đất
  Phụ lục 3 - Tải trọng đứng lên côppha sàn
  Phụ lục 4 Tải trọng ngang lên côppha sàn
  Phụ lục 5 - Áp suất của hồ bêtông lên côppha thành
  Phụ lục 6 - Tải trọng ngang lên cốp pha tường, cô'p pha cột
  Phụ lục 7 - Các dáo bằng thép ống tiêu chuẩn
  Phụ lục 8 - Máy bơm bêtông
  Phụ lục 9 - Một số định mức lao động

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page