Thiết Kế Xử Lý Nền Đường Trên Đất Yếu Bằng Bấc Thấm - Trần Nguyễn Hoàng Hùng, 176 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Giao Thông' started by cv9tt4, Jun 29, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  [​IMG]
  Quyển sách này cập nhật các nghiên cứu mới nhất về công nghệ bấc thấm đến thời điểm xuất bản cho sinh viên, học viên, giảng viên, và các chuyên gia chuyên ngành. Các nghiên cứu mới này sẽ giúp việc ứng dụng PVD xử lý nền đất yếu hiệu quả hơn. Các ảnh hưởng hiện trường đến PVD như biến dạng PVD, ảnh hưởng vùng xáo trộn, ảnh hưởng sự tích tụ hạt mịn, ảnh hưởng áp lực ngang,… được cập nhật và hỗ trợ thêm cho hai tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-98 và 22 TCN 262-2000. Quyển sách này cũng đưa vào các ứng dụng thực tiễn gần đây của PVD ở Việt Nam và các nghiên cứu của tác giả về PVD.
  • Thiết Kế Xử Lý Nền Đường Trên Đất Yếu Bằng Bấc Thấm
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Trần Nguyễn Hoàng Hùng
  • 176 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/7418
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 29, 2021

Share This Page