Thiếu Thất Lục Môn (NXB Tôn Giáo 2006) - Nguyễn Minh Tiến, 414 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Thiền Tập' started by admin, Jun 3, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-12_10-11-3.png
  Thiền học Trung Hoa khởi đầu từ Bồ-đề Đạt – ma, vị tổ sư đã khai mở pháp môn “truyền riêng ngoài giáo điển, chẳng lập thành văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật”. Tuy nhiên, từ khi tổ Bồ-đề Đạt-ma đến Trung Hoa (vào khoảng năm 520) cho đến lúc Thiền tông Trung Hoa thực sự phát triển hưng thịnh, đã phải mất gần hai thế kỷ, truyền qua năm đời tổ sư, cho đến vị tổ thứ sáu là Huệ Năng (638 - 713) thì Thiền tông mới thực sự trở thành một trong những tông phái mạnh nhất của Phật giáo Trung Hoa. Với sự hằng hoá của Lục Tổ Huệ Năng ở đất Tào Khê, Thiền Tông đã lan rộng ra khắp nơi và không bao lâu đã phát triển thành 5 tông Lâm tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn và Pháp Nhãn.
  • Thiếu Thất Lục Môn
  • NXB Tôn Giáo 2006
  • Nguyễn Minh Tiến
  • 414 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1CHRJiBM4n0xVQ89eK2ejccp70EE3KNyR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Aug 12, 2022

Share This Page