Thống Kê Trong Công Nghiệp (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Nguyễn Như Phong, 268 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Giao Thông' started by nhandang123, Jun 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Các Kỹ thuật Thống kê dựa trên cơ sở Lý thuyết xác suất là những công cụ quan trọng cho mọi chuyên ngành kỹ thuật. Thống kê trong Công nghiệp được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp và các ngành liên quan với nội dung gồm chín chương: Chương 1. Thống kê, giới thiệu về các khái niệm cơ bản về thống kê. Chương này trình bày các dạng dữ liệu thống kê và ứng dụng của thống kê trong công nghiệp Chương 2. Trình bày nhánh thống kê đầu tiên là Thống kê mô tả Chương 3. Bắt đầu trình bày nhánh thống kê thứ 2, Thống kê suy diễn, chương Lấy mẫu. Chương này cũng trình bày các phương pháp Đánh giá mẫu Chương 4. Trình bày nhánh thống kê suy diễn đầu tiên, Ước lượng, với nội dung bao gồm Ước lượng kỳ vọng, Ước lượng độ lệch kỳ vọng,... Chương này cũng trình bày các phương pháp xác định Cỡ mẫu Chương 5. Trình bày nhánh thống kê suy diễn thứ 2, Kiểm định giả thuyết. Chương 6. Trình bày một công cụ Thống kê suy diễn quan trọng, thường dùng, Phân tích phương sai. Chương 7. Trình bày nhánh thống kê suy diễn thứ 3, Hồi quy. Chương 8. Trình bày ứng dụng đầu tiên và quan trọng của thống kê trong công nghiệp, Thiết kế thực nghiệm. Chương 9. Trình bày các ứng dụng tiêu biểu của hệ thống trong công nghiệp, bao gồm ứng dụng thống kê trong Dự báo, Kiểm soát chất lượng, và Hoạch định tồn kho.
  • Thống Kê Trong Công Nghiệp
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Nguyễn Như Phong
  • 268 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6744
  https://drive.google.com/file/d/1fHq3VuEAyy1Zto5bbJQ8vyFyGtOAXC3v
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2023

Share This Page