Thống Kê Và Xử Lý Dữ Liệu Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2012) - Chế Đình Lý, 327 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Giao Thông' started by DerikBup, Apr 8, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Đối tượng của tài liệu này trước hết là các sinh viên và học viên cao học các chuyên ngành môi trường: quản lý, công nghệ, sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường. Ngoài ra, các cán bộ khoa học và quản lý ngành môi trường tài nguyên, nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái, nông lâm nghiệp, y tế cộng đồng, quản lý đất đai, địa lý, địa chất …cũng sẽ tìm thấy những phương pháp và công cụ xử lý dữ liệu bổ ích giúp khai thác các nguồn dữ liệu biến thành thông tin và tri thức khoa học trong các ngành cụ thể. Môn học “Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường” đã được Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đưa vào giảng dạy trong chương trình đào tạo cao học Công nghệ môi trường và Quản lý môi trường. Tác giả viết giáo trình này nhằm mục đích giúp người học tiếp cận những vấn đề thống kê môi trường từ căn bản đến nâng cao.
  Thống kê là khoa học thu thập, tổng kết, trình bày, lý giải số liệu và dùng chúng để kiểm định giả thuyết. Nhiệm vụ trung tâm của các nghiên cứu môi trường là chuyển dữ liệu thành thông tin và tri thức. Vì vậy, cán bộ ngành môi trường rất cần biết đến các phương pháp thu thập, lưu trữ, xử lý, tổng hợp, kiểm định giả thuyết nghiên cứu … . nắm vững các phương pháp xử lý dữ liệu, biết khai phá dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường, làm cho các dữ liệu quan trắc trở nên có ích cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Môn học này giúp cho người học trang bị các kiến thức cơ bản về thống kê môi trường, trang bị các phương pháp xử lý số liệu cần thiết trong nghiên cứu môi trường và tài nguyên, hướng dẫn minh họa xử lý trong phần mềm Minitab. Tài liệu được tổ chức thành 5 phần gồm 14 chương:
  Phần 1: Những vấn đề cơ bản về thống kê và thu thập, tiền xử lý dữ liệu;
  Phần 2: Những phương pháp kiểm định thông dụng trong thống kê môi trường;
  Phần 3: Những phương pháp phân tích liên hệ giữa các biến số môi trường và dữ liệu theo thời gian;
  Phần 4: Những phương pháp xử lý dữ liệu đa biến trong môi trường – tài nguyên;
  Phần 5: Những vấn đề đặc thù trong môi trường: quan trắc môi trường, dữ liệu vết.

  • Thống Kê Và Xử Lý Dữ Liệu Môi Trường
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2012
  • Chế Đình Lý
  • 327 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5754
  https://drive.google.com/file/d/1HIS4xf6p4iVp80zjg-j47iq2TdhTjguv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 26, 2023

Share This Page