Thông Tin Khoa Học 2010-15 (NXB Đại Học Quốc Gia 2010) - Võ Đại Quang, 271 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by nhandang123, Jun 7, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-7_0-5-18.png
  Ý thức được vai trò to lớn của công nghệ thông tin đối với đào tạo và quàn lý đào tạo, trong những nãm gần đây, Trường Đại học Ngoại ngữ - DHQGHN đã cỏ chú trương khuyến khích các nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thòng tin trong đồi mới phương pháp dạy-học phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tin chi, xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quán trị thông tin và quán lý đào tạo đại học, sau đại học. Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cũng đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu phục vụ việc nâng cao chất lượng, trình độ tiếng Anh cho nguồn nhân lực công nghệ thông tin cùa đất nước.
  THÔNG TIN KHOA HỌC SÒ 15 - 2010 của Trường Đại học Ngoại ng ữ - ĐHQGHN cung cấp cho bạn đọc nói chung, các cán bộ giảng dạy -Iighièn cứu, các cán bộ quàn lý giáo dục nói riêng những thông tin chi tiết, hữu ích, có hệ thống về địa hạt trên trong công trình cùa các cán bộ giáng dạy - nghiên cứu đã có nhiều đóng góp đáng trân trọng vào sự ng:hiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học cùa Trường: ThS. Trần Thị Thu Hi-ền, ThS. Ngỏ Thị Thảo, ThS. Cù Thanh Nghị.
  • Thông Tin Khoa Học 2010-15
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2010
  • Võ Đại Quang
  • 271 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/120666
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 7, 2021

Share This Page