Thư Tịch Báo Chí Việt Nam (NXB Chính Trị 1998) - Tô Huy Rứa, 607 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Báo Chí' started by quanh.bv, Sep 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Báo chí là một bộ phận của đời sông tinh thân của con người, là một trong những biểu hiện của hình thái ý thức - xã hội, là tâm gương phản chiếu đời sông xã hội, đồng thời có tác động trở lại đôi với xã hội. Lịch sử báo chí là một bộ phận lịch sử xã hội. Muốn hiểu lịch sử báo chí không chỉ biết nội dung, tính chất, đường lối, tư tưởng của các loại báo chí cùng các môi quan hệ của chúng với các giai cấp trong xã hội, mà còn phải biết nguồn gốc ra đời của chúng.
  Ở Việt Nam, báo chí xuất hiện sau kh i đất nước bị thực dàn Pháp xâm lược và đô hộ. Vì vậy, lịch sử báo chí nước ta là lịch sử đấu tranh bằng báo chí giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, báo chí cách mạng nêu cao ngọn cờ yêu nước và chủ nghĩa xà hội, đâu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa đê quốc và các thê lực phản động nhằm giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.
  • Thư Tịch Báo Chí Việt Nam
  • NXB Chính Trị 1998
  • Tác giả: Tô Huy Rứa
  • Số trang: 607
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/thu-tich-bao-chi-viet-nam-57332.html
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Jul 27, 2019

Share This Page