Thuật Giả Kim Mới Hướng Bạn Vào Trong (NXB Thời Đại 2009) - Nasen Osho, 214 Trang

Discussion in 'Nansen Osho (1931-1990)' started by minhanh12, Sep 22, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Bạn chỉ biết sự thật khi tự mình trải nghiệm, nếu không mãi mãi bạn chỉ biết “về”, mà không bao giờ biết. “Thuật giả kim mới hướng bạn vào trong” cung cấp cho bạn lời diễn giải những câu kinh như những phương châm để giúp bạn tìm kiếm nếu bạn muốn tìm kiếm. Đó là một cuộc tìm kiếm vĩ đại, vượt ra ngoài những tìm kiếm mang tính xã hội, một cuộc tìm kiếm phi bản ngã.
  • Thuật Giả Kim Mới Hướng Bạn Vào Trong
  • NXB Thời Đại 2009
  • Nasen Osho
  • Dịch: Nguyễn Đình Hách
  • 214 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/142
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Sep 22, 2020

Share This Page