Thuỷ Lực Cơ Sở (NXB Xây Dựng 2007) - Phùng Văn Khương, 278 Trang

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, May 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thuỷ Lực Cơ Sở
  NXB Xây Dựng 2007
  Phùng Văn Khương
  278 Trang
  Lời giới thiệu
  Chương 1. Mở đầu
  1.1. Giới thiệu môn học và phương pháp nghiên cứu
  1.2. Khái quát về sự phát triển của ngành khoa học thuỷ lực
  1.3. Những đặc tính vật lí cơ bản của chất lỏng
  1.4. Các loại lực tác dụng
  1.5. Ứng suất trong chất lỏng thực
  1.6. Một số dụng cụ đo
  Chương 2. Thuỷ tĩnh học
  2.1. Áp suất thuỷ tĩnh - áp lực
  2.2. Phương trình vi phân cân bằng ơle - điều kiện cân bằng - mặt đẳng áp và mặt đẳng thế
  2.3. Sự cân bằng của chất lỏng
  2.4. Các loại áp suất - biểu đồ phân bố áp suất - đồ áp lực
  2.5. Bình thông nhau - định luật Patscal và ứng dụng
  2.6. Sự cân bằng của chất lỏng trong trường hợp tĩnh tương đối
  2.7. Tính áp lực chất lỏng lên thành phẳng
  2.8. Tính áp lực chất lỏng lên thành cong
  2.9. Định luật Acsimet - sự nổi của vật
  Chương 3. Cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình
  3.1. Các bài toán động lực học chất lỏng
  3.2. Các khái niệm cơ bản
  3.3. Chuyển động có thế, chuyển động xoáy, thế vận tốc, hàm dòng
  3.4. Phương trình liên tục
  3.5. Phương trình vi phân chuyển động ơle cho chất lỏng lí tưởng (Chất lỏng không nhớt)
  3.6. Tích phân phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng lí tưởng
  3.7. Phương trình bécnuli cho tia dòng của chuyển động chất lỏng thực
  3.8. Giải thích phương trình Bécnuli cho tia dòng của chất lỏng không nhớt và chất lỏng thực
  3.9. Phương trình chuyển động của chất lỏng nhớt (Phương trình Naviê-Stốc)
  3.10. Phương trình bécnuli cho toàn dòng chảy thực chảy ổn định
  3.11. Ứng dụng phương trình bécnuli
  3.12. Phương trình động lượng của toàn dòng chảy ổn định
  Chương 4. Sức cản thuỷ lực - tổn thất cột nước
  4.1. Những dạng tổn thất
  4.2. Hai chế độ chảy, thí nghiệm râynôn
  4.3. Lực ma sát và công thức tính tổn thất dọc đường trong dòng chảy đều
  4.4. Chế độ chảy tầng trong ống
  4.5. Sự quá độ từ chế độ chảy tầng sang chảy rối
  4.6. Nguồn gốc của rối và ứng suất tiếp
  4.7. Tổn thất cục bộ
  4.8. Hiểu biết ban đầu về lớp biên
  Chương 5. Dòng chảy qua lỗ và vòi - hiện tượng va đập thuỷ lực
  5.1. Khái niệm và phân loại
  5.2. Dòng chảy tự do qua lỗ nhỏ thành mỏng, cột áp không đổi
  5.3. Dòng chảy tự do qua lỗ to, thành mỏng cột áp không đổi
  5.4. Dòng chảy qua lỗ có thành hình đường dòng, lỗ có co hẹp không hoàn chỉnh
  5.5. Dòng chảy qua vòi hình trụ gắn ngoài cột áp không đổi (hình 5.13)
  5.6. Các loại vòi khác
  5.7. Dòng chảy qua lỗ và vòi khi cột áp thay đổi, thời gian tháo cạn bể chứa
  5.8. Sự tạo thành phễu khi chất lỏng chảy qua lỗ
  5.9. Khái niệm va đập thuỷ lực trong ống
  Bài tập
  Chương 6. Tính thuỷ lực đường ống
  6.1. Khái niệm cơ bản về đường ống, công thức tính cơ bản
  6.2. Tính đường ống đơn giản, đường ống ngắn
  6.3. Tính đường ống dài
  6.4. Đường ống có lưu lượng thay đổi dọc đường - đường ống thu nước
  6.5. Đường ống có khối lượng giảm dọc theo dòng chảy hay đường ống phân phối nước
  Bài tập
  Chương 7. Dòng chảy đều, không áp trong lòng dẫn hở
  7.1. Các khái niệm cơ bản
  7.2. Phương trình liên tục
  7.3. Phương trình chuyển động
  7.4. Hệ số ma sát
  7.5. Tính toán lưu lượng của kênh có đáy cố định
  7.6. Kênh có mặt cắt lợi nhất về thuỷ lực
  7.7. Các bài toán về dòng chảy đều trong lòng dẫn hở
  7.8. Lòng dẫn có mặt cắt phức tạp
  7.9. Tính lưu lượng của lòng dẫn có đáy di động
  7.10. Dòng chảy trong đoạn cong
  7.11. Dòng chảy đều, không áp trong kênh kín
  7.12. Điều kiện lưu lượng cực đại và vận tốc trung bình cực đại trong kênh kín
  Bài tập
  Phụ lục
  Phụ lục 1.1. Bảng các đơn vị thường dùng
  Phụ lục 1.2. Tỉ trọng của các loại chất lỏng d (d là tỉ số giữa trọng lượng nước cùng thể tích ở t = 4oC)
  Phụ lục 1.3. Bảng cho hệ số nhớt của một số loại chất lỏng
  Phụ lục 2.1. Mômen quán tính jc (ứng với trục nằm ngang đi qua trọng tâm C),toạ độ trọng tâm yc và diện tích S của một số hình phẳng
  Tài liệu tham khảo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page