Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX Tập 1 (NXB Tôn Giáo 1995) - Thích Đồng Bổ, 358 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by YenHong, Nov 20, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Nội dung tiêu chuẩn của Phật giáo là Tam Bảo : Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.Phật bảo, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ của đạo Phật; Pháp bảo, giáo pháp đãđược đức Phật nói ra; Tăng bảo, đệ tử của Phật, nương vào lời dạy của Phật để tuhành, truyền trì mệnh mạch của giáo pháp. Tam bảo cũng còn là bản chất của Phậtgiáo. Phật bảo là biểu hiện cho mục đích tự giác, hoàn thành hai phần Bi Trí để trởthành nhân cách tối cao. Pháp bảo là khái niệm nhận thức về hết thảy chư pháp đềukhông tánh, duyên sinh, biểu hiện cho phần giải thoát khổ não, chuyển vào cảnh giớian lạc. Tăng bảo, nương vào phần tự giác của pháp làm cơ sở để kiến lập xã hội hòabình, nhân gian Tịnh độ.Tam bảo được hình thành từ ngày đức Phật còn tại thế, và vẫn được truyền trì pháttriển, tồn tại liên tục ở thế gian cho tới hiện nay và mãi mãi sau này, đó là nương vàođạo tại nhân hoằng, nương vào sự nghiệp tuyên dương chánh pháp của lịch đại TổSư. Do vậy, Tăng bảo được coi là thành phần trọng yếu, nhờ có Tăng hoằng mà Phậtpháp được rộng mở trên khắp thế giới như ngày nay. Trong mỗi đất nước ở bất cứ nơiđâu, nếu có các bậc cao Tăng xuất hiện ở mỗi giai đoạn nào thì Phật pháp ở nơi ấyđược phát triển hưng long. Thế nên, đạo Phật thịnh hay suy là căn cứ ở con người,không giới hạn nội qui, định thời chánh pháp, tượng pháp hay mạt pháp.
  • Tiểu Sử Danh Tăng Việt Nam Thế Kỷ XX Tập 1
  • NXB Tôn Giáo 1995
  • Thích Đồng Bổ,
  • 358 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://nitroflare.com/view/D3366B2C9412BCD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 21, 2020

Share This Page