Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 1999) - Nguyễn Xuân Tế

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Nov 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật đã và đang tiếp tục chỉ đạo sự nghiệp xây dựng, cải cách, hoàn thiện Nhà nước và pháp luật ở nước ta; là cơ sở lý luận, quan điểm để giải quyết thành công những vấn đề khó khăn và phức tạp đang đặt ra, do đó cần phải được nghiên cứu có hệ thống, sâu sắc hơn với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật đang được đưa vào giảng dạy ở một số trường đại học.
  Đáp ứng yêu cầu đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh uể Nhà nước và pháp luật của Nguyễn Xuân Tế - Tiến sĩ chuyên ngành khoa học chính trị, nhằm giới thiệu những cơ số hình thành, nội dung cơ bản và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật trong đời sống chính trị - Xã hội, nhất là việc cải cách hệ thống hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp ở nước ta trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Chính Trị 1999
  • Nguyễn Xuân Tế
  • 109 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/896
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 3, 2020

Share This Page