Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng (NXB Chính Trị 1994) - Trần Đĩnh Huỳnh, 278 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đảng Cộng sản Việt Nam
  lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền, trở thành Đảng cầm quyền. Đảng cầm quyền, nhưng là quyền do nhân dân ủy nhiệm, nhân dân mới thực sự là chủ. Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân. Hồ Chí Minh sáng lập Đảng ta cũng đồng thời là tác giả đầu tiên soạn thảo Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người khẳng định, Đảng chân chính cách mạng phải là Đảng tiên phong về lý luận, khoa học, lại còn phải tiêu biểu cho đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, toàn tâm toàn ý vì nhân dân và dân tộc.
  • Tìm Hiểu Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng
  • NXB Chính Trị 1994
  • Trần Đĩnh Huỳnh
  • 278 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=71208
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 27, 2020

Share This Page