Tịnh Độ Huyền Cảnh (NXB Đức Lưu Phương 1935) - Trí Hải, 60 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Jun 2, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-7_8-32-56.png
  Pháp môn Tịnh độ tuy chư Phật, chư Tổ cùng chung khen ngợi, nhưng bậc sĩ phu đương thời đối với giáo lý cả đời của đức Phật chưa từng để mắt. Nếu chẳng phải trước kia đã có căn lành thì sao lại được nghe rồi tin tưởng sâu sắc! Nay nêu sơ lược một hai bộ kinh lớn và luận quan trọng, để khái quát những kinh luận khác, giúp cho mọi người biết được sự thù thắng của pháp môn này, dễ sinh lòng tin tưởng ưa thích.
  • Tịnh Độ Huyền Cảnh
  • NXB Đức Lưu Phương 1935
  • Trí Hải
  • 60 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1H-Isk4op_RRFWb_wGDgrYl0o000XEJjX
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 7, 2022

Share This Page