Tính Hệ Thanh Theo Phương Pháp Ma Trận (NXB Xây Dựng 2011) - Võ Như Cầu, 154 Trang

Discussion in 'Tài Nguyên Thiên Nhiên' started by quanh.bv, Apr 25, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tính Hệ Thanh Theo Phương Pháp Ma Trận
  NXB Xây Dựng 2011
  Võ Như Cầu
  154 Trang
  Lời nói đầu
  Chương I. Một số nguyên tắc cơ bản về phương pháp ma trận
  1.1. Chiều của thanh và bậc tự do (BTD)
  1.2. Hệ số độ cứng và ma trận độ cứng. Hệ phương trình cân bằng
  1.3. Phương pháp phân khí ma trận để tính phản lực
  1.4. Áp dụng nguyên lý bảo toàn năng lượng để xác định ma trận độ cứng trong hệ tọa độ tổng thể
  1.5. Quy ước về dấu của tải trọng, nội lực và ký hiệu ma trận
  Chương II. Dầm liên tục
  2.1. Ma trận độ cứng của thanh chịu uốn trong hệ tọa độ cục bộ
  2.2. Các loại tải trọng tác dụng lên thanh chịu uốn (dầm hoặc khung)
  2.3. Dầm liên tục chịu tác dụng của tải trọng
  2.4. Dầm liên tục chịu tác dụng của tải trọng trên gối tựa đàn hồi
  2.5. Dầm liên tục trên gối tựa lún
  2.6. Dầm liên tục chịu tác dụng của tải trọng và nhiệt độ
  Chương III. Khung phẳng
  3.1. Ma trận độ cứng của khung phẳng trong hệ tọa độ tổng thể
  3.2. Công thức tính nội lực
  3.3. Khung phẳng chịu tác dụng của tải trọng
  3.4. Khung phẳng chịu tác dụng của tải trọng trên gối tựa đàn hồi
  3.5. Khung phẳng chịu tc dụng của tải trọng trên gối tựa lún (phương pháp
  mô hình lò xo)
  3.6. Khung chịu tác dụng của tải trọng trên gối tựa lún (phương pháp trực tiếp)
  3.7. Khung phẳng chịu tác dụng của tải trọng và nhiệt độ
  3.8. Xử lý trường hợp tải trọng thẳng đứng và trường hợp tải trọng ngang
  Chương IV. Giàn phẳng
  4.1. Ma trận độ cứng tổng thể của thanh giàn
  4.2. Giàn phẳng chịu tác dụng của tải trọng
  4.3. Giàn phẳng chịu tác dụng của tải trọng trên gối tựa lún
  4.4. Giàn phẳng chịu tác dụng của tải trọng và nhiệt độ
  4.5. Giàn phẳng chế tạo không chính xác
  Chương V. Giàn không gian
  5.1. Ma trận độ cứng tổng thể của giàn không gian. Lực dọc
  5.2. Tính giàn không gian chịu tác dụng của tải trọng
  5.3. Giàn phẳng chịu tác dụng của tải trọng và nhiệt độ
  5.4. Giàn không gian chịu tác dụng của tải trọng chế tạo không chính xác
  5.5. Giàn không gian chịu tác dụng của tải trọng trên gối tựa lún
  Bài tập
  Phụ lục. Sơ đồ khối chương trình turbo – PASCAN l 7.0

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page