Tinh Thần Yêu Nước Của Bác Hồ (NXB Mỹ Thuật 2014) - Trần Thị Ngân, 155 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Sep 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam có quyền kiêu hãnh và tự hào, vì chúng ta có một Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là ngọn đèn pha chói lọi soi đường, chỉ lối cho toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tường của Người. Tư tường Hồ Chí Minh là hiện thân của sụ kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Trên thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trờ thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và của cả dân tộc ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.
  • Tinh Thần Yêu Nước Của Bác Hồ
  • NXB Mỹ Thuật 2014
  • Tác giả: Trần Thị Ngân
  • Số trang: 155
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/tinh-than-yeu-nuoc-cua-bac-ho-61122.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page