Tính Toán Động Cơ Đốt Trong (NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015) - Hà Văn Trọng, 214 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2021-10-22_10-4-25.png
  Nền Công nghiệp chế tạo ô tô trên thế giới phát triển ngày càng mạnh mẽ. Trong khi đó ở Việt Nam. nền công nghiệp chế tạo ô tô chưa phát triển nhưng trong thời không lâu nữa thì tìr việc lắp ráp xe như hiện nay, chúng ta sẽ tiến đến tự chế tạo ô tô. Vi vậy việc đào tạo đội ngù kỳ sư có trinh độ đtáp ứng đuạc nhùng đòi hỏi của ngành chế tạo và sửa chừa ò tò là một nhiệm vụ rat quan trọng. Đẽ phục vụ cho mục đích giáng dạy theo học chế tín chi ngành Công nghệ k\r thuật ỏ tò. Khoa Cơ khi Động lục đà phán công Giàng viên biên soạn giáo trinh “Tinh toán động cơ đồi trong99 dũng cho hệ Đại học Su phạm Kỹ thuật và hệ Đại học kỳ thuật.
  Giáo trinh này gồm có bốn chương, không đe cặp đến đến cấu tạo và nguyên lý làm việc của các chi tiết trong động cơ đốt trong vi phần này Sinh viên đá học 6 môn Nguyên lý - Kết cấu động cơ đỏt trong và các môn học thục nập ỡ xưởng. Giáo trinh này đề cập đến động học và dộng lực học cùa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, càn băng động cơ đốt trong, tính toán cơ cấu tình dộng và cơ cảu phân phối khí. tính toán hệ thổng bôi trơn, làm mát và nhiên liệu. Trên cơ sờ đó Sinh viên ra trường có thể tính toán, thiết kể được các chi tiết và bộ phận cụ thẻ cùa động cơ. Từ đó có thế chế tcạo mới hoặc có thể thiết kế cãi tạo đè phục vụ cho việc sửa chừa, phục hồi động cơ đốt trong.
  • Tính Toán Động Cơ Đốt Trong
  • NXB Sư Phạm Kỹ Thuật 2015
  • Hà Văn Trọng
  • 214 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/2C031D351A94A56
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 22, 2021

Share This Page