Tổ Chức, Quản Lý Y Tế Và Chính Sách Y Tế (NXB Y Học 2006) - Lê Ngọc Trọng, 393 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, Oct 8, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-8_21-24-13.png
  Thực hiện Nghị định 43/2000/ND-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy - học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo cử nhân y tế công cộng. Cuốn sách “Tổ chức, quản lý và chính sách y tế” này được biên soạn dựa theo chương trình giáo dục của Trường Đại học Y tế công cộng trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục vào Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt. Năm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy - học của Bộ Y tế thẩm định. Bộ Y tế thống nhất sử dụng làm tài liệu dạy - học chính thức của ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
  • Tổ Chức Quản Lý Y Tế Và Chính Sách Y Tế
  • NXB Y Học 2006
  • Lê Ngọc Trọng, Phan Văn Tưởng, Nguyễn Thanh Hương
  • 393 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1SBrrZmwPop0BGQG0W1BjtSK0H-jgBtm1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jan 6, 2023

Share This Page