Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Soạn (NXB Đại Học Quốc Gia 2013) - Đinh Văn Hường, 175 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-3_15-53-6.png
  Giáo trình này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tòa soạn báo, cơ cấu tổ chức, bộ máy tòa soạn, đặc điểm lao động báo chí ở tòa soạn, công tác phóng viên, công tác kế hoạch, công tác bạn đọc, quy trình thực hiện các sản phẩm báo chí, phương tiện làm việc và nguồn tin của phóng viên, công tác phát hành, người phát ngôn báo chí... Chúng tôi cố gắng trình bày những vấn đề lý luận gắn với hoạt động thực tiễn của các tòa soạn báo và từ những kinh nghiệm thực tiễn để kiểm chứng và bổ sung cho lý luận. Các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về báo chí được thể hiện rõ ràng, nhất quán trong giáo trình. Cuối sách là phần phụ lục gồm một số bài viết liên quan đến nội dung môn học, sơ đồ tổ chức bộ máy một số tòa soạn báo chí nước ta và báo chí nước ngoài để tiện theo dõi và tham khảo. Do vậy, giáo trình là tài liệu bổ ích, thiết thực cho sinh viên báo chí, các nhà báo trẻ và những ai quan tâm đến công việc của người làm báo và các tòa soạn báo chí nói chung.
  • Tổ Chức Và Hoạt Động Của Tòa Soạn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2013
  • Đinh Văn Hường
  • 175 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4809
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 3, 2021

Share This Page