Tỏa Sáng Tư Tưởng Và Đạo Đức Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2010) - Văn Thị Thanh Mai, 376 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng. Người ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. Chính vì lẽ đó, Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức, nhất là đạo đức của người cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Đó là kết tinh bởi tư duy, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn của Người. Người còn là một tấm gương đấu tranh không chống lại cái ác, cái xấu trong xã hội, những biểu hiện tiêu cực, nhất là căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu trong bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước.
  • Tỏa Sáng Tư Tưởng Và Đạo Đức Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2010
  • Văn Thị Thanh Mai
  • 376 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73474
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page