Toán Học Trong Thi Văn (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1988) - Lê Hoài Nam, 250 Trang

Discussion in 'Toán Học' started by quynh24, Sep 19, 2020.

 1. quynh24

  quynh24 New Member

  upload_2022-8-8_12-19-34.png
  Việc ứng dụng các phương pháp chính xác trong nghiên cửu vãn hóa, nghệ thuật đâ cỏ một lịch sử khá dài. Ta thày ràng, trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, ngành vốn học đã trồ' thành đồi tượng đẻ ((thử nghiệm dại sô của sự hài hòa» tnrởc các ngành khác. Điểm xuằt phát của những thử nghiệm này chủ yèu là ngôn ngừ học, trong đó các phương pháp toản học đã đưực sứ dựng từ khá lâu và đã chiỗm vị trí vừng chắc. Từ «cản cứ bàn đạp» này, các phương pháp chính xác đầ mờ’ cuộc tàn công: thoạt tiên là vào những đồi tượng gẩn gui vói nó như các hiện tượng của ngôn ngữ và tu từ, rổi sau đó là vào các khía cạnh khác cóa vẳn học, «Sức ép» của toán học đã lan tỏa cả lên chú dể, bò cục lăn cốc thủ pháp diSn đạt nghệ thuật... Trong quá trình «sức ép» này, một sô thắng lợi đã đạt được.
  • Toán Học Trong Thi Văn-Con Số Và Tư Duy
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1988
  • Lê Hoài Nam
  • 250 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/13heEXBkFJt8NyGZuywnYIK7du9Cw8VG1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 8, 2022

Share This Page