Tôi Tập Viết Tiếng Việt (NXB Văn Nghệ 1988) - Nguyễn Hiến Lê, 156 Trang

Discussion in 'Nguyễn Hiến Lê (1912-1984)' started by thinganbui, Mar 7, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2021-12-24_17-41-14.png
  Việt ngữ đương ở trong giai đoạn phát triển mạnh. Chỉ trong năm sáu năm nữa, khi đó được dùng làm chuyển ngữ ớ khắp các ban Đại học và các trường Cao đẳng, khi chính quyền và nhân dân thấy phổ biến gấp những kiến thức về mọi ngành để nâng cao trình độ văn hóa của mọi người, phát triển khả năng của mọi người thì lúc đó nó sẽ là một công cụ cần thiết và bực nhất trong công việc kiến thiết và canh tân quốc gia.
  Ta phải nhận rằng dụng cụ đó chưa được thích hợp với nhiều việc văn hóa mà chúng ta đương làm và sắp phải làm, cho nên trong sáu bảy năm nay nhiều người vẫn do dự, không muốn dùng nó làm chuyển ngữ ở bậc Đại học. Nhưng họ nghĩ vậy là sai. Bất cứ dụng cụ nào, có giá trị hay không là do con người; nó chưa thích hợp thì phải cải thiện nó, tìm cách khéo sử dụng nó, chứ không lẽ ngồi yên, chờ cho nó tự hóa ra hoàn hảo rồi mới đem dùng. Chờ kiểu đó là chờ chết. Và buồn thay, trong hạng người có nhiệm vụ đào tạo thanh niên lại có biết bao nhiêu kẻ chỉ chờ chết!
  • Tôi Tập Viết Tiếng Việt
  • NXB Văn Nghệ 1988
  • Nguyễn Hiến Lê
  • 156 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0ByqKm2GRUdumdUhzTWtIZXliQVE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 24, 2021

Share This Page