Tối Ưu Hóa Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006) - Bùi Minh Trí, 292 Trang

Discussion in 'Toán Học' started by quanh.bv, Jun 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-5_17-58-25.png
  Những mô hỉnh tôi ưu đã từng được sử dụng trong nhiều thê kỷ. Trong khoảng thời gian ngăn gần đây các mô hình tối ưu và các phương pháp Tôi ưu hoá trờ thành những yếu tô cần thiết trong mọi hoạt dộng của con người và ngày càng dược áp dụng sâu rộng vào các ngành kinh tê, kỹ thuật, công nghệ và các lĩnh vực xả hội... Các chuyên dề Tôi ưu hoá được tiến hành thường xuyên và rộng rãiỉ việc giảng dạy Tối ưu hoá ở các trường đại học được tăng cường. Nhờ công cụ tính toán ngày càng hoàn thiện mà các công trinh nghiên cứu lỷ thuyết và thực hành của Tôi ưu hoá ngày càng được mở rộng và phát triển nhanh. Trong những năm gần đây xuất hiện nhiêu giáo trinh Tôi ưu hoá ở trong và ngoài nước. Các giáo trình này là những đóng gop quan trọng va hiệu quả của nhiều nhà khoa học ở các viện nghiên cửu và giảng viên các trường đại học trong đào tạo va áp dụng các phương pháp Tôi ưu hoá vào thực tiễn. Tuy nhiên do kì uôn khô của các chương trình đào tạo hoặc do yêu cầu phô cập mà các giáo trinh dó có thê bảo dảm về tính sư phạm hoặc đầy đủ về các lớp bài toá I nhưng lại không được quá dài nên có thê lược bớt những vân đề sâu sắc và tê nhị. Mạt khác các công trình nghiên cứu lý thuyết lại rải khắp các loại tạp chí ở trong và ngoài nước nên việc tỉm đọc gặp nhiều khó khăn.
  • Tối Ưu Hóa Tập 1
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2006
  • Bùi Minh Trí
  • 292 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=24455
  https://drive.google.com/file/d/1Wtv9N5FUHb4w7j2LG53dMKwI11yWVdBm
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 8, 2023

Share This Page