Tổng Quan Lịch Sử Báo Chí Cách Mạng Việt Nam 1925-2010 (NXB Chính Trị 2010) - Đào Duy Quát 501 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925- 2010) là công trình lớn, có sự tham của nhiều nhà báo, nhà khoa học đầu ngành. Nội dung cuốn sách đã khái quát chặng đường phát triển của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam từ năm 1925 đến năm 2010; sự ra đời và phát triển của các cơ quan báo chí; những thành tựu, hạn chế của báo chí qua các thời kỳ phát triển; đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng báo chí trong thời kỳ mới v.v..
  Kết cấu nội dung cuốn sách gồm 6 chương:
  Chương I: Báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ 1925 - 1945;
  Chương II: Báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954;
  Chương III: Báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ 1954 - 1975;
  Chương IV: Báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ 1976 - 1986;
  Chương V: Báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước 1986 - 2000;
  Chương VI: Báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2001 - 2010.
  • Tổng Quan Lịch Sử Báo Chí Cách Mạng Việt Nam 1925-2010
  • NXB Chính Trị 2010
  • Đào Duy Quát
  • 501 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4810
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page