Tổng Quan Truyền Thông Quốc Tế (NXB Thông Tin Truyền Thông 2012) - Lê Thanh Bình, 260 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by admin, Aug 24, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-19_17-47-1.png
  Trong xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, đất nước ngày càng chủ động hội nhập, thông tin đối ngoại đã trở thành một bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng nhằm làm cho thế giới hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực; giới thiệu những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới; về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, dân tộc; đấu tranh chống lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự đồng thuận và đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông tin đối ngoại còn giúp nhân dân trong nước tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa của nhân dân thế giới, góp phần cùng nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Thông tin đối ngoại là nội dung cơ bản của hoạt động truyền thông quốc tế. Việc nghiên cứu toàn diện và tổng thể về truyền thông quốc tế sẽ giúp công tác thông tin đối ngoại ngày càng phát triển nhanh chóng và vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới.
  • Tổng Quan Truyền Thông Quốc Tế
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2012
  • Lê Thanh Bình
  • 260 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1237
  https://drive.google.com/file/d/1K2KbGKuYgBYcvs4EawL29EVmrrgElHly
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 19, 2022

Share This Page