Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 2 (NXB Tổng Hợp 2015) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1190 Trang

Discussion in 'Tác Giả & Tác Phẩm' started by nguyenhoai26, Dec 23, 2016.

 1. nguyenhoai26

  nguyenhoai26 New Member

  [​IMG]
  Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn bao gồm những bài tiểu luận, phê bình ; những công trình nghiên cứu về văn học, nghệ thuật, văn tưởng, khoa học xã hội và nhân văn đã hoàn thành và đã được công bố trong khoảng thời gian hơn năm mươi năm nay. Mỗi bài viết, mỗi công trình nghiên cứu được in trong Tổng tập này gắn rất chặt với bối cảnh lịch sử xã hội, với môi trường học thuật cụ thể của nơi và lúc mà chúng được hình thành và được công bố. Do vậy, để nhận được nhiều hơn sự đồng cảm của bạn đọc, sau mỗi bài viết, mỗi công trình tác giả có ghi rõ thời điểm mà chúng xuất hiện và tên các tổ chức, cơ quan công bố, xuất bản tác phẩm đó. Logic kết cấu của ý, của lời, của những nhận định, đánh giá; những bình luận, kết luận… của mỗi bài viết, mỗi công trình trong Tổng tập này được gói gọn trong phạm vi của bản thân từng bài viết, từng công trình ấy.
  • Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 2
  • NXB Tổng Hợp 2015
  • Trần Trọng Đăng Đàn
  • 1190 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/TranTrongDanDantap2_id2106/TranTrongDanDantap2_id2106.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 23, 2016
  admin likes this.

Share This Page