Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 5 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1204 Trang

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by Mr.Sonar, Nov 10, 2016.

 1. Mr.Sonar

  Mr.Sonar New Member

  [​IMG]
  Để nhận được nhiều hơn sự đồng cảm của bạn đọc, sau mỗi bài viết, mỗi công trình tác giả có ghi rõ thời điểm mà chúng xuất hiện và tên các tổ chức, cơ quan công bố, xuất bản tác phẩm đó. Logic kết cấu của ý, của lời, của những nhận định, đánh giá; những bình luận, kết luận… của mỗi bài viết, mỗi công trình trong Tổng tập này được gói gọn trong phạm vi của bản thân từng bài viết, từng công trình ấy.
  • Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 5
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Trần Trọng Đăng Đàn
  • 1204 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/Tongtapnam_id2161/Tongtapnam_id2161.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2016

Share This Page