Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 6 (NXB Tổng Hợp 2016) - Trần Trọng Đăng Đàn, 1268 Trang

Discussion in 'Tổng Tập Tác Giả' started by tg2095, Nov 10, 2016.

 1. tg2095

  tg2095 New Member

  [​IMG]
  + Nội dung: Tổng tập Trần Trọng Đăng Đàn bao gồm những bài tiểu luận, phê bình ; những công trình nghiên cứu về văn học, nghệ thuật, văn tưởng, khoa học xã hội và nhân văn đã hoàn thành và đã được công bố trong khoảng thời gian hơn năm mươi năm nay. Mỗi bài viết, mỗi công trình nghiên cứu được in trong Tổng tập này gắn rất chặt với bối cảnh lịch sử xã hội, với môi trường học thuật cụ thể của nơi và lúc mà chúng được hình thành và được công bố.
  • Tổng Tập Trần Trọng Đăng Đàn Tập 6
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Trần Trọng Đăng Đàn
  • 1268 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/Tongtapsau_id2162/Tongtapsau_id2162.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 10, 2016

Share This Page