Tranh Truyện Kinh Trường Thọ Diệt Tội (NXB Tổng Hợp 2012) - Liên Ca Tử, 178 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 23, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tranh Truyện Kinh Trường Thọ Diệt Tội
  NXB Tổng Hợp 2012
  Liên Ca Tử
  Dịch: Mạt Nhân Đạo Quang
  178 Trang
  Tất cả những Kinh chú trong Tam tạng Thánh giáo, do Đức Phật, Chư vị Bồ tát nói ra, hàng đệ tử Phật, nếu đem thọ trì đọc tụng, thì Kinh chú nào cũng có công năng diệt tội, tăng phước, tăng thọ. Vì sao Kinh này lại có thêm cái tên Trường Thọ?
  Bởi vì, Đức Phật với Nhứt thiết chủng trí, Ngài thấy rõ vào đời trược ác, chúng sanh phần nào tạo những nghiệp nặng, do đó bị mắc quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc bị sa rớt vào tam ác đạo, do vậy Đức Phật, nhận lời thưa hỏi của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài nói Kinh này.
  Tựa đề của Kinh còn nói mấy chữ nữa là: Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, câu này có nghĩa là: Phương pháp và chân ngôn bảo vệ các trẻ thơ. Hợp chung tựa đề trên và dưới, sẽ thành ý nghĩa là: Lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo vệ những trẻ con khỏi bị chết non chết yểu.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page