Triết Học Mác-Lênin (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Trần Nguyên Ký, 304 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by AA2, Mar 4, 2021.

 1. AA2

  AA2 Member

  [​IMG]
  Công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt là tham mưu chỉ đạo, định hướng nội dung giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngay từ khi chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời (Chi bộ Binh được thành lập vào ngày 25-9-1930), công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã được đặt lên vị trí hàng đầu nhằm giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa yêu nước và lý tưởng cộng sản, nâng cao chất lượng phong trào yêu nước theo lập trường của giai cấp công nhân. Công tác tuyên truyền, cổ động góp phần vạch trần tội ác và các thủ đoạn áp bức bóc lột của địch, giải thích về con đường cứu nước, cứu dân gắn với cuộc đấu tranh của quần chúng giành quyền dân sinh, dân chủ.
  Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, với hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tư tưởng đã gắn với thực tiễn cuộc sống đồng bào các dân tộc, làm cho cán bộ đảng viên, Nhân dân thấu suốt đường lối, nâng cao ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện thông qua các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, bồi dưỡng lý luận dưới nhiều hình thức như: chỉnh huấn ngắn hạn, học tập tập trung, hội nghị tập huấn; kiểm điểm các hiện tượng tự do thiếu ý thức tổ chức, biểu hiện tư tưởng hữu khuynh, bảo thủ, rụt rè, giảm sút ý chí chiến đấu; động viên, biểu dương tinh thần ý chí chiến đấu ngoan cường, liên tục tấn công địch; dám xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc…
  • Triết Học Mác-Lênin
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Trần Nguyên Ký, Bùi Xuân Thanh
  • 304 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241046
  https://drive.google.com/file/d/15vadrQ0FWMB5xrB7cJgAfedw-jKmPjqw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 17, 2022

Share This Page