Triết Lý Hành Động Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2020) - Yên Ngọc Trung, 282 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by minhanh12, Dec 12, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Với những kết quả đạt được trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, triết lý hành động Hồ Chí Minh đã góp phần bổ sung triết lý hành động có trong chủ nghĩa Mác - Lênin, phát triển triết lý hành động của dân tộc lên tầm cao mới. Triết lý hành động Hồ Chí Minh đã và đang định hướng cho hành động của Đảng trong quá trình xây dựng chủ trương, hoạch định chính sách; góp phần định hướng chuẩn mực hành động cho cán bộ, đảng viên; đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới. Thực hiện triết lý hành động của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy tấm gương của người chiến sĩ cộng sản trong sáng, thủy chung, đồng thời khẳng định triết lý hành động nhân văn của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn, tác gải mong muốn góp phần nghiên cứ, làm sáng tỏ những nội dung trong triết lý hành động Hồ Chí Minh cũng như sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là một đề tài hấp dẫn, nhưng cũng rất khó trong việc tìm ra những điểm mơi, sáng tạo; trong cách tiếp cận vấn đề, cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề.
  • Triết Lý Hành Động Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2020
  • Yên Ngọc Trung
  • 282 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1A4sQJbeFiqSYA6GqnBtU-1Vz9oYkTzJf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 25, 2022

Share This Page