Triết Lý Hồ Chí Minh Về Phát Triển Việt Nam (NXB Thanh Niên 2010) - Bùi Đình Phong, 208 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nội dung cuốn sách giới thiệu về lãnh tụ Hồ Chí Minh - Nhà MácXít bản lĩnh, đổi mới sáng tạo, Đảng có vững Cách Mạng mới thành công, Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Học và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại trong bối cảnh hiện nay,...
  MỤC LỤC
  Hồ Chí Minh - Nhà MácXít bản lĩnh, đổi mới sáng tạo
  Tìm về Hồ Chí Minh - Cội nguồn của đổi mới hôm nay
  Đảng có vững Cách Mạng mới thành công
  Xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh
  Học và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại trong bối cảnh hiện nay
  Mùa xuân nghĩ về Đảng
  Xuân Kỷ Sửu nói chuyện "Tam Nông"
  • Triết Lý Hồ Chí Minh Về Phát Triển Việt Nam
  • NXB Thanh Niên 2010
  • Bùi Đình Phong
  • 208 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://220.231.122.108:8090/VietDataFullText/BSTHCM//TLHCMDHV0194.swf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 12, 2018

Share This Page