Triệu Chứng Học Nội Khoa (NXB Quảng Nam 2008) - Nguyễn Đình Tuấn, 599 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by admin, Jul 22, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bệnh án và bệnh lịch đều là những tài liệu cần thiết để chẩn đoán bệnh đƣợc đúng, theo dõi bệnh đựợc tốt và do đó áp dụng đƣợc kịp thời các phƣơng thức điều trị đúng đắn, ngăn chặn đƣợc các biến chứng chóng trả ngƣời bệnh về sản xuất. Và cũng nhờ các tài liệu đó mà sau khi ngƣời bệnh khỏi và ra viện, thầy thuốc có thể tiếp tục theo dõi ngƣời bệnh ngoại trú, chỉ dẫn cho họ các phƣơng pháp dự phòng để bệnh có thể khỏi hẳn không tái phát, không có biến chứng hoặc di chứng hay lây truyền sang ngƣời khác, cũng phải nhờ vào các tài liệu đó mà trong các trƣờng hợp ngƣời bệnh từ trần và có giải phẫu kiểm tra thi thể, ngƣời thầy thuốc mới rút đƣợc kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị và phục vụ của mình để cải tiến công tác phục vụ mỗi ngày một tốt hơn cho các ngƣời bệnh khác sau này.
  • Triệu Chứng Học Nội Khoa
  • NXB Quảng Nam 2008
  • Nguyễn Đình Tuấn
  • 599 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0B1UZ2EXs8MxYUHNFLVNBbXRMX0E/view
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 4, 2017

Share This Page