Trong Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Văn Học 2003) - Lê Xuân Vũ, 646 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Những bài văn hóa, văn nghệ của Lê Xuân Vũ là bài viết của một nhà báo, nhà văn làm việc lâu suốt mấy chục năm ở một tạp chí có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng, trong việc tông kết kinh nghiệm cách mạng phong phú của Đảng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng. Do đó, các bài viết này đều phải bám sát thực tiễn văn hóa và văn học nghệ thuật, tự đặt ra cho mình nhiệm vụ làm sáng tỏ quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong điều kiện cụ thế’ của Việt Nam.
  Nhiều bài viết phong phú của Lê Xuân Vũ trên 40 năm qua tập họp lại dưới cái tên Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh. Tập sách tất yếu có một số hạn chế lịch sử nhất định, nhưng nhìn chung về cơ bản gợi nhớ nhiều sự kiện và bước đường phát triển đã qua của văn hóa, văn nghệ nước ta, gợi mở không ít điều trong tình hình mới.
  • Trong Ánh Sáng Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • NXB Văn Học 2003
  • Lê Xuân Vũ
  • 646 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/9B0DF784A719E88
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 4, 2020

Share This Page