Trồng Rừng (NXB Nông Nghiệp 1997) - Ngô Quang Đê, 194 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Nông-Lâm' started by nhandang123, Feb 18, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Rừng là tài nguyên phong phú và vô cùng quý giá của đất nước. Tác dụng của rừng nước ta đối với kinh tế xã hội rất đa dạng, có thể tóm tắt ỏ các mặt sau. Tác dụng cung cấp sản phẩm và nguyên liệu: Rừng là tài nguyên cung cấp gỗ, củi, các nguyên liệu cho công nghiệp (như giấy sợi, ta nanh, hương lỉệu, dược liệu, thực phẩm,..w.)' theo cách tính của các nhà khoa học nước ngoài thì ồ một sô' nước có nền công nghiệp phát triển trung bình cần 0,5 m3 gỗ/năm/người. Hiện nay chúng ta chưa đáp ứng được nhu cậu về gỗ cụi cho xây dựng và sinh hoạt nhất là khu vực nông thôn, chưa đáp ứng được nguyện liệu cho các khu công nghiệp và các nhà máy lớn. Để thỏa mãn các yêu cầu trên cần phải đẩy nhanh các tốc độ trồng rừng.
  • Trồng Rừng
  • NXB Nông Nghiệp 1997
  • Ngô Quang Đê
  • 194 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/trong-rung-11596.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page