Trung Quốc Với Việc Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa - Đỗ Tiến Sâm, 214 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Nov 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trung Quốc Với Việc Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Chủ Nghĩa
  NXB Khoa Học Xã Hội 2004
  Đỗ Tiến Sâm, Lê Văn Sang
  214 Trang
  MỤC LỤC
  1. Hội nghị Trung ương 3 khoá XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
  TS. Đỗ Tiến Sâm
  2. Trung Quốc với vấn đề "tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế công hữu; khuyến khích, giúp đỡ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển"
  PGS. Nguyễn Huy Quý
  3. Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc - giải thích lại về chế độ công hữu
  PGS. TS. Du Minh Khiêm
  4. Trung Quốc khuyến khích, giúp đỡ và hướng dẫn kinh tế phi công hữu phát triển
  PGS. TS. Lê Văn Sang
  5. Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế quản lý tài sản nhà nước
  Phạm Sỹ Thành
  6. Trung Quốc đi sâu cải cách doanh nghiệp quốc hữu
  TS. Nguyễn Kim Bảo
  7. Trung Quốc với việc quy hoạch thông nhất thành thị và nông thôn
  ThS Nguyễn Xuân Cường
  8. Chế độ ruộng đất, một trọng điểm của việc hoàn thiện thể chế kinh tế nông thôn Trung Quốc
  TS Nguyễn Minh Hằng
  CN. Lê Hải Vân
  9. Về vấn đề hoàn thiện hệ thống thị trường ở Trung Quốc
  ThS. Đỗ Ngọc Toàn
  10. trung Quốc với việc hoàn thiện thệ thống điều tiết vĩ mô, chuyển đổi chức năng của chính quyền
  TS. Phạm Thái Quốc
  11. Trung Quốc với việc hoàn thiện thể chế giáo dục
  ThS Nguyễn Văn Căn
  12. Sửa đổi hiến pháp, một đảm bảo quan trọng cho sự thành công của việc hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
  TS. Đỗ Tiến Sâm
  13. tăng cường và cải thiện sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bối cảnh lịch sử mới
  PGS. Nguyễn Huy Quý

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page