Truyền Thông Phát Triển-Truyền Thông Dân Tộc (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Đặng Thị Thu Hương

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Jul 5, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-7_9-46-16.png
  Trong những năm qua, hoạt động truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đã đạt được nhiều thành tựu, giúp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho người dân, tạo ra bước chuyển biến rõ nét về nhận thức, đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trình bày về phát triển bền vững, phát triển vùng và chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Truyền thông phát triển, truyền thông dân tộc và vai trò của báo chí. Báo chí truyền thông dành cho đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc dưới góc độ kênh truyền. Truyền thông phát triển và truyền thông dân tộc dành cho đồng bào Tây Bắc từ góc nhìn thông điệp...
  • Truyền Thông Phát Triển-Truyền Thông Dân Tộc:
  • Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn
  • (Nghiên Cứu Trường Hợp Vùng Tây Bắc, Việt Nam)
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2018
  • Đặng Thị Thu Hương
  • 355 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6461
  https://drive.google.com/file/d/1iIjv8cgQez14rXJPU2_16PMjEzzUSEI9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 7, 2022

Share This Page