Truyền Thống Và Tập Quán Các Dân Tộc Thiểu Số (NXB Giáo Dục 2012) - Nguyễn Thị Bảo Hoa, 164 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Phổ Thông' started by quanh.bv, Aug 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Truyền Thống Và Tập Quán Các Dân Tộc Thiểu Số
  NXB Giáo Dục 2012
  Nguyễn Thị Bảo Hoa
  164 Trang
  Ngày 14/01/2011, Chính phủ đa ban hành Nghị định số 05/11/NĐ-CP về Công tác dân tộc, quy định cụ thể các hoạt động nhằm đảm bảo và thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển, tôn trọng và giữ ǵn bản sắc văn hoá của các dân tộc cùng chung sống trên lănh thổ nước Việt Nam. Nghị định đa quy định, công tác dân tộc được thực hiện theo bốn nguyên tắc cơ bản : 1) Thực hiện chính sách dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển ; 2) Đảm bảo và thực hiện chính sách phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ; 3) Đảm bảo việc giữ ǵn tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc, phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mỗi dân tộc ; 4) Các dân tộc có trách nhiệm tôn trọng phong tục, tập quán của nhau, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Do vậy, nghiên cứu truyền thống và tập quán các dân tộc thiểu số, đề xuất phương thức tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và tập quán các dân tộc thiểu số cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường trung học cơ sở miền núi, vùng dân tộc là một yêu cầu cấp thiết đối với sự nghiệp phát triển giáo dục vùng dân tộc hiện nay.
  Đáp ứng yêu cầu trên, Dự án Phát triển giáo dục THCS II (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu giáo dục dân tộc (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) tổ chức biên soạn tài liệu Truyền thống và tập quán các dân tộc thiểu số thuộc bộ tài liệu GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (Một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh của quá trình phát triển).
  Ngoài Tóm tắt nội dung cơ bản bằng tiếng Anh, nội dung cụ thể của tài liệu gồm ba chương :
  Chương Một : Cơ sở lí luận và thực tiễn
  Chương Hai : Truyền thống và tập quán của các dân tộc thiểu số Việt Nam
  Chương Ba : Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và tập quán các dân tộc thiểu số ở trường trung học cơ sở vùng dân tộc.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page