Từ Chủ Nghĩa Yêu Nước Truyền Thống Đến Chủ Nghĩa Yêu Nước Hồ Chí Minh - Nguyễn Hùng Hậu, 172 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jun 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự gặp gỡ, tổng hòa của tư tưởng yêu nước Việt Nam chân chính; truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc ta với hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân mà chủ nghĩa Mác-Lênin là đại diện.Đó là sự hòa quyện giữa tư tưởng truyền thống và tư tưởng hiện đại, chứa đựng trong đó sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại.Tư tưởng yêu nước của Hồ Chí Minh là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, coi việc đánh đổ đế quốc, thực dân, đánh đổ ách thống trị của nước ngoài là yếu tố hàng đầu để giải phóng dân tộc, nhưng không dừng lại ở đó, cái đích vươn tới là dân phải được tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó là lòng yêu nước chân chính, sâu sắc và triệt để, không mang tính nửa vời. Một tư tưởng yêu nước như vậy tự lô-gíc và tình cảm nội tại của nó đã mang tính vô sản và mang đậm tính nhân văn chủ nghĩa xã hội sâu sắc và triệt để. Điều này được thể hiện rõ trong từng lời nói, việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Từ Chủ Nghĩa Yêu Nước Truyền Thống Đến Chủ Nghĩa Yêu Nước Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2008
  • Nguyễn Hùng Hậu
  • 172 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241492
  https://drive.google.com/file/d/1d46B37axA1UAVJoTYHIEQeeHLuS-AC99
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 13, 2022

Share This Page