Tư Lương Người Tu Tịnh Độ (NXB Tổng Hợp 2012) - Pháp Sư Hội Tính, 175 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tư Lương Người Tu Tịnh Độ
  NXB Tổng Hợp 2012
  Pháp Sư Hội Tính
  Dịch: Đạo Quang
  175 Trang
  Tông chỉ của pháp môn niệm Phật chính là “ Tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên” hay còn gọi là ba tư lương. Người tu Tịnh độ nếu thiếu một trong ba tư lương trên, thì không thể đạt được mục đích. Tập sách Tư lương người tu Tịnh độ của Pháp sư Hội Tính, trong đây Pháp sư đã từ bi chỉ rõ ba tư lương mà người tu tịnh độ cần phải có. Giúp hành giả nắm được đường lối tu hành, để đạt mục đích.
  Hành giả tu học pháp môn Tịnh Độ, tất yếu đầy đủ tư lương Tịnh Độ. Những gì gọi là tư lương? Tức tất yếu phẩm, có nghĩa chuẩn bị, tích tập thực phẩm. Tư tức tư trợ, giúp đỡ, lương là lương thực; ví như người viễn hành, thì phải nương mượn vào lương thực để tư trợ thân mình, cho nên hành giả cực khổ muốn chứng được Tam thừa, phải dùng lương thực thiện căn công đức để tư trợ kỳ thân.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page