Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn Báo Chí (NXB Văn Hóa Thông Tin 1999) - Tạ Ngọc Tấn, 257 Trang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Aug 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày nay, báo chí đã phát triển nhanh chóng, trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội hiện đại. Với sức mạnh to lớn của mình, báo chí đang hằng ngày, hằng giờ tác động vào tư tưởng, hành vi của mỗi con người, góp sức nặng vào việc tạo ra và chi phối chiều hướng vận động của các biến cố ở mọi lĩnh vực, trên mọi quy mô. Vì thế, việc nghiên cứu, tổng kết các vấn đề lý luận và thực tiễn báo chí có ý nghĩa rất to lớn và rất cần thiết. Một mặt, nó tạo ra các điều kiện, tiền đề khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách, tổ chức quản lý hoạt động và đưa ra chiến lược phát triển thông tin báo chí hợp lý. Mặt khác, nó giúp cho các cơ quan báo chí, các nhà quản lý báo chí và chính bản thân các nhà báo có cách nhìn đúng đắn, hình thành thái độ ứng xử hợp lý và phương pháp hành động tích cực trong hoạt động sáng tạo của mình.
  • Từ Lý Luận Đến Thực Tiễn Báo Chí
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 1999
  • Tạ Ngọc Tấn
  • 257 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4814
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page