Tu Tại Gia Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ (NXB Hòa Ký 1934) - Nguyễn Hữu Tuấn, 56 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by quanh.bv, Jun 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-17_18-29-29.png
  Nếu từ Luật mà đi vào, thì phải xuất gia. Mà giới tướng rộng nhiều, hành giả cần phải rành rẽ về danh, chủng, tánh, tướng của các loại giới pháp. Lại phải có trí huệ để thông hiểu thế nào là nghĩa cùng ngữ, để áp dụng các điểm khai giá, trì, phạm tùy theo xứ sở thời cơ. Cho nên học kinh chưa phải là khó, học luật mà biết quyền biến khéo léo để không rời luật cũng không bị luật buộc ràng mới là khó. Hiểu rành xong về luật, lại phải có tinh thần nhẫn nại, có nghị lực chịu kham khổ, mới đi đến chỗ thành công. Nếu từ Thiền mà đi vào, như túc huệ chưa gieo, căn khí chẳng hợp. Muốn đem cơ yếu kém để mong cầu pháp cao mầu, tất sự chia ánh sáng truyền đăng cũng tuyệt phần hy vọng. Cho nên ông Tạ Linh Vận, một danh sĩ học Phật khi xưa đã bảo: “Tu Thiền để thành Phật, phải là hàng huệ nghiệp văn nhơn.” Lời này vẫn không phải sai lầm hoặc quá đáng.
  • Tu Tại Gia Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ
  • NXB Hòa Ký 1934
  • Nguyễn Hữu Tuấn
  • 56 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1X2189YhaMYGMet6D335Blk_blKhLUHkS
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2022

Share This Page