Từ Thuốc Tới Thiền (NXB Văn Hóa Thông Tin 2004) - Nansen Osho, 342 Trang

Discussion in 'Nansen Osho (1931-1990)' started by quanh.bv, Mar 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ lời tôi bạn có thể bùng cháy, nhưng bạn sẽ không thể nào tìm ra bất kỳ lý thuyết, học thuyết nào. Bạn có thể tìm ra một cách sống, nhưng không tìm ra được một giáo lý để thuyết giáo. Bạn có thể tìm ra một tính cách nổi dậy hay tiêm nhiễm nhưngbạn sẽ không tìm thấy một chủ đề cách mạng nào được tổ chức. Lời tôi không chỉ là ngọn lửa. Tôi đang đặt thuốc súng đây đó, chúng sẽ nổ tung trong nhiều thế kỷ. Tôi đang đặt nhiều hơn là sự cần thiết- tôi chưa bao giờ tính hết cơ hội. Gần như từng câu đều dự định để tạo ra rắc rối cho bất kỳ ai muốn tổ chức một tôn giáo quanh tôi.
  • Từ Thuốc Tới Thiền
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2004
  • Nansen Osho
  • Dịch: Ngô Trung Việt
  • 342 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/43
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 6, 2019

Share This Page