Tư Tưởng Biện Chứng Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2005) - Nguyễn Đức Đạt, 311 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Jul 6, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-10_23-16-56.png
  Trong thế giới quan triết học của Hồ Chí Minh, vấn đề con người chiếm vị trí hết sức quan trọng. Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề con người ở Hồ Chí Minh không phải là chung chung, trừu tượng, phi lịch sử mà được đề cập đến một cách cụ thể, đó là nhân dân Việt Nam. Con người là sự thống nhất giữa hai mặt sinh vật và xã hội, đây là vốn quý nhất, nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển;quyết định đối với mọi hoạt động sáng tạo ra đời sống xã hội, đối với văn minh, tiến bộ và phát triển lịch sử. Đây là cơ sở khoa học để Đảng ta vạch ra đường lối, chủ trương đúng đắn trong việc xây dựng con người mới và phát huy nhân tố con người trong điều kiện hiện nay.
  • Tư Tưởng Biện Chứng Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2005
  • Nguyễn Đức Đạt
  • 311 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6407
  https://drive.google.com/file/d/1k6FBXUvy3fM71c568GyLD_2RVgg26kU6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 10, 2022

Share This Page