Tư Tưởng Chính Trị Của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin Và Hồ Chí Minh - Lê Minh Quân, 330 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 4, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-4_22-13-46.png
  Sự phát triển của các bộ môn khoa học chính trị, trong đó có bộ môn Chính trị học và môn học Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, ngày càng đòi hỏi phải đi sâu nghiên cứu tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Những nghiên cứu này, một mặt, hướng tới những vấn đề lý thuyết của chính trị, nhất là những quan điểm có tính nền tảng của các nhà kinh điển về chính trị, mặt khác và quan trọng hơn, hướng tới những vấn đề chính trị thực tiễn từ công cuộc đổi mới, trong đó có đổi mới chính trị và mối quan hệ của nó với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay. Sau lần xuất bản đầu tiên năm 2009, cuốn sách đã được nhiều bạn đọc, nhất là những người đang học tập và nghiên cứu các môn khoa học chính trị, trong đó có chính trị học, quan tâm. Để tiếp tục phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, tham khảo và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách: Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh do PGS. TS. Lê Minh Quân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn.
  • Tư Tưởng Chính Trị Của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin Và Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2018
  • Lê Minh Quân
  • 330 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9959
  https://drive.google.com/file/d/1QKgpt6dDAzk7kMHzUCN1hW-pxYoSTfLB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page