Tư Tưởng Chính Trị Của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin Và Hồ Chí Minh - Lê Minh Quân, 330 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by minhanh12, Dec 14, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn, vận dụng và làm phongphú hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu củatình hình mới là một trong những nhiệm vụ to lớn và khó khăn của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Cho đến nay, việc nghiêncứu và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tưtưởng Hồ Chí Minh ở nước ta đã được triển khai trong nhiều bộ môn khoa học lý luận chính trị, nhất là những môn khoa học lý luận chính trị có tính nền tảng và chuyên ngành. Với sự ra đời của bộ môn Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen,V.I.Lênin và Hồ Chí Minh trở thành đối tượng nghiên cứu trực tiếp và được nghiên cứu với tính cách là một chỉnh thể. Với phương pháp tiếp cận của Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu một cách có hệ thống và với những phương pháp mới, bước đầumang lại những kết quả nhất định và hứa hẹn nhiều triển vọng.
  • Tư Tưởng Chính Trị Của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin Và Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2020
  • Lê Minh Quân
  • 330 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Ysi0mk6_JQxo89dVLZXQFXAjC__NFm3p
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 1, 2022

Share This Page