Tư Tưởng Dân Chủ Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2016) - Phạm Hồng Chương, 203 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-17_15-42-4.png
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một sản phẩm lịch sử cụ thể, được hình thành dưới tác động và ảnh hưởng từ những điều kiện lịch sử xã hội của dân tộc ta, cùng với thời đại mà Người đã sống và hoạt động.
  Sinh thời, Hồ Chí Minh đã đưa ra một hệ thống các luận điểm về dân chủ, từ quan niệm cho đến sự thể hiện của chúng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… cũng như phương thức hiện thực hóa trong thực tiễn.
  Cuốn sách khái quát nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh; Những nội dung cơ bản trong tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh; Các hình thức dân chủ và điều kiện thực hành dân chủ; quá trình vận dụng tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh ở nước ta hiện nay.
  • Tư Tưởng Dân Chủ Hồ Chí Minh
  • NXB Chính Trị 2016
  • Phạm Hồng Chương
  • 203 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3043
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 17, 2021

Share This Page