Tư Tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh Với Việc Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Lãnh Đạo, Quản Lý

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Xnhi345, Sep 22, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-9-22_20-38-12.png
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là sự phản ánh hoàn cảnh kinh tế, xã hội của đất nước, là sản phẩm của thực tiễn cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thông qua nhận thức và hành động của bản thân Hồ Chí Minh. Tiêu chuẩn thực tiễn và kết quả lịch sử là chỗ dựa cho chân lý của tư tưởng Hồ Chí Minh. Với Người, lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, tình cảm và lý trí, cách mạng và khoa học, cuộc sống và nghệ thuật... là một sự thống nhất hữu cơ, sinh động.
  Ở đây chúng ta bắt gặp một con người tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ; lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân tha thiết, đạo đức chí công vô tư và tác phong khiêm tốn, giản dị
  • Tư Tưởng Đạo Đức Hồ Chí Minh Với Việc Nâng Cao Đạo Đức Cách Mạng Cho Cán Bộ, Lãnh Đạo, Quản Lý Ở Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Thế Kiệt
  • 187 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/t...quan-ly-o-viet-nam-hien-nay-sach-chuyen-khao-
  https://drive.google.com/file/d/1SsirJ0W51m1NvX5XV55vqHE8risDTRmR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page