Tư Tưởng Đạo Đức, Nhân Văn Hồ Chí Minh (NXB Chính Trị 2015) - Doãn Thị Chín, 153 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-18_13-33-37.png
  Tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh được hình thành từ truyền thống đạo đức nhân ái của dân tộc, quê hương và gia đình; từ sự tiếp thu có chọn lọc tính hoa văn hóa nhân loại, mà nòng cốt là những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. Đặc biệt, tư tưởng đạo đức, nhân văn Hồ Chí Minh còn xuất phát từ chính nhân tố chủ quan, quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tiễn và tải năng, trí tuệ, phẩm chất, nhân cách Hỗ Chí Minh - Một cái tâm trong sáng, một cái đức cao đẹp, cái trí uyên bác và cái hành mẫu mực.
  • Tư Tưởng Đạo Đức, Nhân Văn Hồ Chí Minh Với Vấn Đề Xây Dựng Con Người Việt Nam Thời Kỳ Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước Và Hội Nhập Quốc Tế
  • NXB Chính Trị 2015
  • Doãn Thị Chín
  • 153 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2747
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page