Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Nhận Thức Và Vận Dụng (NXB Tư Pháp 2018) - Nguyễn Mạnh Tường, 344 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Jan 10, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-10_12-48-2.png
  Đối với Đảng ta và các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc và điều này cũng có ý nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghiên cứu, học tập lư tưởng Hồ Chí Minh là nhằm thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi người, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền táng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta. Vì vậy, việc giáo dục, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của toàn bộ sự nghiệp đổi mới của nước ta.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh-Nhận Thức Và Vận Dụng
  • NXB Tư Pháp 2018
  • Nguyễn Mạnh Tường
  • 344 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=71623
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page