Tư Tưởng Hồ Chí Minh (NXB Đại Học Quốc Gia 2003) - Lê Phương Thảo, 378 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by nhandang123, Aug 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Tập Bài Giảng)
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  • Lê Phương Thảo, Nguyễn Cúc, Doãn Hùng, Đoàn Thế Hanh
  • 378 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1036607
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 1, 2019

Share This Page